Η Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από την Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας

poliorkia konstantinoupolis

Στα πλαίσια της δραστηριότητας « ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ» , η Υπηρεσία μας δημοσιεύει την παράσταση που χρονολογείται στο 18ο αι. ως ανάμνηση της άλωσης του 1453.
Στον παλιό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κομπότι της Άρτας συντηρήθηκε πρόσφατα μέρος των τοιχογραφιών από το συνεργείο του συντηρητή έργων τέχνης κ. Ιωάννη Λιούγκου, με χρηματοδότηση από ιδιώτες και την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας.
Τα αποτελέσματα της συντήρησης είναι σημαντικά καθώς αποκάλυψαν, κάτω από πυκνό στρώμα αιθάλης, μέρος του εικονογραφικού προγράμματος του ναού. Μεταξύ των σκηνών που συντηρήθηκαν σημαντικότερη είναι μια παράσταση που απεικονίζει την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.
Η τοιχογραφία η οποία χρήζει περαιτέρω έρευνας, είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί απ΄ όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει ανάλογη σε εκκλησίες της Ηπείρου.