Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Υγείας από το Επιμελητήριο Άρτας

asfaleia ygeias

asfaleia ygeias

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Άρτας ανέλαβε την πρωτοβουλία να συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο Υγείας με στόχο να προσφέρει στα μέλη του Επιμελητηρίου και ιδιαίτερα στα ανασφάλιστα, την ευκαιρία πρόσβασης σε μία ικανοποιητική ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, με ένα χαμηλό κόστος, εξασφαλίζοντας αντιστοίχως τις καλύτερες δυνατές παρεχόμενες υπηρεσίες.
Για το σκοπό αυτό δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας προσφορές.
Από το Δ.Σ. επιλέχθηκαν αρχικά οι τέσσερις συμφερότερες και κλήθηκαν οι εταιρείες(sortlist), να υποβάλλουν εξειδικευμένες και δεσμευτικές προσφορές.
Τελικώς, επελέγη η συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία που δεν δέσμευε την Αναπτυξιακή Εταιρεία σε υποχρεωτικό αριθμό μελών και ταυτόχρονα συμπίεζε το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Έτσι συμφωνήθηκε … ένα πακέτο υπηρεσιών Υγείας που εξασφαλίζει µια πολύ καλή σχέση κόστους –απόδοσης (προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες)και στο οποίο η συμµετοχή στην ασφάλιση αποτελεί ελεύθερη επιλογή των µελών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο για ένα τρίμηνο τους συμβαλλόμενους.
Μέσα από τη συμμετοχή στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης, τα μέλη του Επιμελητηρίου Άρτας και οι οικογένειές τους θα έχουν δυνατότητες για: ασφάλιση ζωής, παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης, παροχές εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις), παροχή νοσοκομειακού& χειρουργικού επιδόματος και ετήσιο προληπτικό έλεγχο.
Η ∆ιοίκηση του Επιµελητηρίουεπιθυµεί να συμβάλλει με τις δράσεις και ενέργειές της στην κάλυψη βασικών αναγκών των μελών του, ώστε να διαθέτουν ανεµπόδιστα όλες τις δυνάµεις τους στην ανάπτυξη και την οικονομική ενίσχυση των εταιρειών τους.