Ο ρόλος των Τραπεζών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Χρέος

εκδήλωση 3

Η εκδήλωση θά πραγματοποιθεί  ημέρα Τετάρτη 05 Ιουλίου καί ώρα 19:30 στήν Άρτα στήν αίθουσα τού ξενοδοχείου ΚΡΌΝΟΣ (στήν πλατεία Κιλκίς).