Oμιλία Χρήστου Γκόκα στην Επιτροπή για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

gkokas-vouli-nea-00-d

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας,  στην ομιλία του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας, που θα πρέπει να λειτουργήσουν ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα, αλλά και ενισχύοντας τις δυνατότητες παραγωγής και εισοδήματος για τους ίδιους τους παραγωγούς, ώστε ο αγροτικός τομέας, γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία, να μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή να μπορέσουν να επιβιώσουν οι ίδιοι οι  αγρότες που ασχολούνται και εργάζονται σκληρά σε συνθήκες αντίξοες αλλά και απρόβλεπτες.

Επιπλέον, επεσήμανε τα σημερινά βασικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα, και συγκεκριμένα  τη συρρίκνωση του εισοδήματος που οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, ρεύμα –  πετρέλαιο, στο ΦΠΑ, στα μηχανήματα, στους σπόρους, στις χαμηλές τιμές των προϊόντων, στις ελληνοποιήσεις ξένων προϊόντων. Όπως και στις μειώσεις σε επιδοτήσεις και ενισχύσεις, στις φορολογικές  και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις που προέκυψαν τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και στις γραφειοκρατικές δυσκολίες στην προσπάθεια να ενταχθεί κάποιος σε έναν αναπτυξιακό νόμο ή σχέδιο βελτίωσης. Επίσης υπάρχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το εργατικό δυναμικό και κατά συνέπεια στα προβλήματα τεκμηρίωσης κόστους, λόγω άρνησης αποδοχής των εργοσήμων από  εργαζομένους, οι περισσότεροι δε από αυτούς είναι ανασφάλιστοι. Άλλα προβλήματα αφορούν στην έλλειψη εκπαίδευσης των αγροτών και ενημέρωσης για θέματα τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και στην έλλειψη γνώσης του θεσμικού πλαισίου για οργανώσεις παραγωγών. Ενώ, είναι αναγκαία η μεγαλύτερη σύνδεση των ενισχύσεων με την πραγματική παραγωγή.

Τόνισε, ότι η απροθυμία για συμμετοχή σε οργανώσεις παραγωγών, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς,  σε  συνδυασμό και με τους μικρούς κλήρους που υπάρχουν στις περισσότερες περιοχές, περιορίζει πάρα πολύ τις δυνατότητες για καλύτερες μέρες στις αγροτικές περιοχές .

Επισήμανε, ότι ο προηγούμενος νόμος της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα ως προς τη συμμετοχή νέων αγροτών σε συνεταιρισμούς, σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που δεν διευκόλυνε την αναπτυξιακή προοπτική τους και την περαιτέρω διεκδίκηση δράσεων και πρωτοβουλιών από αυτούς.

Ενώ αναφερόμενος στο Νομοσχέδιο και το καινούριο πλαίσιο που η Κυβέρνηση και ο Υπουργός της εισάγουν, τόνισε  ότι δεν δίνεται απάντηση, ούτε σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα, ούτε στο θέμα των κινήτρων για συμμετοχή. Και κυρίως, δεν προβλέπεται ένα πλαίσιο ενημέρωσης και ώθησης για συμμετοχή των αγροτών σε συνεργατικά σχήματα

Αναφέρθηκε επίσης, στο επίμαχο θέμα του σχεδίου Νόμου, αυτό της παραχώρησης του 35% σε ιδιώτες επενδυτές και στη μεγάλη αντίδραση που υπάρχει από τους φορείς, τονίζοντας πως θα πρέπει να επανεξεταστεί, για να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία των συνεταιρισμών.

Επίσης, επεσήμανε την ιδιαιτερότητα των αλιευτικών συνεταιρισμών που μισθώνουν ελληνικές λιμνοθάλασσες, δίνοντας ως παράδειγμα την Άρτα και τον Αμβρακικό κόλπο όπου λειτουργούν τέτοιοι συνεταιρισμοί και δικαιολογημένα τόνισε, ζητούν αυτοί οι συνεταιρισμοί να έχουν ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας από τους άλλους συνεταιρισμούς.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους δισταγμούς που υπάρχουν για συμμετοχή στους συνεταιρισμούς και ιδιαίτερα σε θέσεις ευθύνης, τονίζοντας πως πολλά στελέχη έχουν ενοχοποιηθεί, ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται πολλές φορές και μετά τη θητεία τους, χωρίς προσωπική ευθύνη, διώκονται ή δεσμεύονται προσωπικά περιουσιακά τους στοιχεία, καταθέσεις, ακίνητα κ.λπ., και τόνισε πως αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να δοθεί κάποια λύση για όλους αυτούς τους ανθρώπους και επιπλέον, όλο αυτό το πλαίσιο να μην αποτελεί αντικίνητρο για τη συμμετοχή στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και την ανάπτυξή τους.