Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας σχετικά με το Κτηματολόγιο

arta

Όπως είναι γνωστό, αρχίζει η διαδικασία της κτηματογράφησης και για τις υπόλοιπες περιοχές του νομού Άρτας, προκειμένου να ενταχθούν και αυτές στο Εθνικό Κτηματολόγιο, η διαδικασία δε αυτή προβλέπεται να διαρκέσει επί 3μηνο τουλάχιστον. Προς τούτο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας, με αίσθημα ευθύνης, επισημαίνει στους πολίτες τα ακόλουθα:

1).Η δήλωση των ακινήτων στο Κτηματολόγιο αποτελεί μια κατεξοχήν δικηγορική ενέργεια. Ο έλεγχος της ακίνητης περιουσίας και η προστασία αυτής πάντοτε ανατίθεται στο φυσικό υπερασπιστή της, δηλαδή στο δικηγόρο, που ο εκάστοτε ιδιοκτήτης περιβάλλει με εμπιστοσύνη και του αναθέτει την εκπροσώπησή του.

2).Η συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης προς το Κτηματολόγιο δεν είναι τόσο απλή, όσο φαίνεται να παρουσιάζεται από ορισμένους, που δεν σχετίζονται με την νομική επιστήμη. Ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και η ορθή δήλωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι κεφαλαιώδους σημασίας, γιατί η μη προσήκουσα συμπλήρωση οδηγεί τις περισσότερες φορές σε μη καταγραφή του πραγματικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Άλλωστε, είναι πάμπολλα τα παραδείγματα συμπολιτών μας που δήλωσαν τα ακίνητά τους στις προ 20ετίας τότε ενταχθείσες περιοχές και που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε από άλλους διεκδικητές και που δεν έχουν τελειώσει οι αντιδικίες ακόμα.

3).Εφιστούμε την προσοχή στους συμπολίτες μας να μην σπεύδουν αμέσως να εφοδιάζονται με ένορκες βεβαιώσεις, δηλαδή με μαρτυρικές καταθέσεις, προκειμένου να επιβεβαιώσουν το ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα. Πάντοτε πρέπει να προηγείται ο έλεγχος των τίτλων κυριότητας (συμβόλαια, αποδοχή κληρονομίας, παραχωρητήριο κλπ) και μόνον αν λείπουν αυτά, θα προσφύγουν στην ένορκη βεβαίωση, η οποία βεβαίως πρέπει να συνταχθεί προσεκτικά, ώστε να μην αμφισβητηθεί και καταρριφθεί αργότερα.

4).Με τα δεδομένα, λοιπόν, αυτά καλούνται οι συμπολίτες μας ιδιοκτήτες να προσφύγουν στους δικηγόρους της επιλογής τους για να αποκτήσουν τη νόμιμη υποστήριξη προς έλεγχο στο Υποθηκοφυλακείο και για τυχόν ένορκες βεβαιώσεις και, βεβαίως, εάν απαιτηθούν και άλλα έγγραφα (πχ τοπογραφικά διαγράμματα), τότε θα ενημερωθούν γι αυτό από τους ίδιους τους δικηγόρους τους.