Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας

dimarxeio artas

dimarxeio artas

Συνεδριάζει εκτάκτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας, Σάββατο 7-2-2015 και ώρα 12:00μμ., για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Ενημέρωση σχετικά με τις πλημμύρες της 31ης/1 & 1ης/2/2015
2. Λήψη άμεσων μέτρων για ανακούφιση και αποκατάσταση των πληγέντων
3. Σύνταξη άμεσου σχεδίου δράσης για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον