Ημερίδα για τους νέους κώδικες της Ποινικής Δικαιοσύνης

Print

Νέα, σημαντική ημερίδα διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 και από ώρα 10:00΄ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας.

    Αυτή τη φορά η επιστημονική αυτή εκδήλωση αφορά στους νέους Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που ισχύουν από 01-07-2019. Πρόκειται για δύο σημαντικά νομοθετήματα που αντικατέστησαν τους από 70 σχεδόν ετών προϊσχύσαντες αντίστοιχους Κώδικες και που επηρεάζουν πλειάδα πολιτών που ακουσίως ή εκουσίως εμπλέκονται με την ποινική δικαιοσύνη (λχ μηνυτές, κατηγορούμενοι, μάρτυρες κλπ).

    Από τους εισηγητές: α).κ. Γεώργιο Δημήτραινα, καθηγητή Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και β).Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρο Πειραιά, θα γίνουν οι αντίστοιχες αναλύσεις των νέων ισχυουσών διατάξεων, σε αντιδιαστολή με τις καταργηθείσες και φυσικά θα απαντηθούν οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν.

    Επιπλέον, θα παρέμβουν κατά την επακολουθησαμένη συζήτηση οι προσκεκλημένοι Εισαγγελείς: α).Λάμπρος Σοφουλάκης, Αντεισαγγε-λέας Αρείου Πάγου, β).Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών & Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που διετέ-λεσαν Εισαγγελείς στο Πρωτοδικείο Άρτας, καθώς και οι αρτινής κατα-γωγής γ).Αναστάσιος Σκάρας, Εισαγγελέας Εφετών και δ).Λάμπρος Τσόγκας, Αντεισαγγελέας Εφετών.

    Τέλος, επισημαίνεται ότι η ημερίδα αυτή είναι ανοικτή και ελεύθερη για παρακολούθηση και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες.