Ίδρυση Σχολής Μηχανικών στην Άρτα

chrysostomos stylios

Με τον Νόμο 4521 της 2ης Μαρτίου 2018, ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την συνένωση του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά. Στο νέο Πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε Σχολή Μηχανικών τετραετούς φοίτησης, την οποία αποδέχεται και το ΤΕΕ (όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποί του στην συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής). Η Τεταρτοετούς διάρκειας σπουδές Μηχανικών αντιστοιχούν στο 6ο Ευρωπαϊκό Επίπεδο Σπουδών με πανευρωπαϊκή αναγνώριση.

Πρόκειται για μια νέα εξέλιξη, η οποία δίνει νέα διάσταση στη σχεδιαζόμενη αυτοδιάλυση του ΤΕΙ Ηπείρου και την ενσωμάτωση των πόρων του σε νέα τμήματα που θα ιδρυθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Προτείνεται η ίδρυση Σχολής Μηχανικών στην Άρτα, την οποία θα πρέπει το ΤΕΙ Ηπείρου και η τοπική κοινωνία της Άρτας να διεκδικήσουν με σθένος.Στη νέα Σχολή μπορεί να ενταχθεί άμεσα το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο διαθέτει τόσο το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό όσο και την εμπειρία και διεθνή αναγνώριση των ερευνητικών του εργαστηρίων, στοιχεία ικανά για να καταστήσουν το Τμήμα πυρήνα της νέας Σχολής.

Η Σχολή Μηχανικών θα δημιουργήσει ένα δυναμικό δίδυμο με την Γεωπονική Σχολή, της οποίας η ίδρυση έχει ήδη ανακοινωθεί, δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική είναι απαραίτητες και στον πρωτογενή τομέα.

Επιπροσθέτως, η Σχολή Μηχανικών έχει σημαντικές προοπτικές καθώς μελλοντικά μπορεί να συμπεριλάβει και νέα τμήματα, όπως το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και το Τμήμα Ηλεκτρονικής, των οποίων η ίδρυση είχε επίσημα θεσμοθετηθεί με δημοσίευση σε ΦΕΚ το 2009αλλά ποτέ δεν ξεκίνησεηλειτουργία τους για μικροπολιτικούς λόγους και στην  συνέχεια λόγω της κρίσης ξεχάσθηκαν.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία, εάν θέλουμε να παραμείνει η Άρτα ένας Περιφερειακός Εκπαιδευτικός και Ερευνητικός Πόλος, στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης ανάδειξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο μοναδικό Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου.Επομένως, η ίδρυση στην Άρτα, Σχολής Μηχανικών και μετεξέλιξη του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου σε τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, κατά το πρότυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα των τοπικών ιθυνόντων, αρχών, εκπροσώπων του ΤΕΙ καθώς και όλης της τοπικής κοινωνίας.

 

Χρυσόστομος Στύλιος

Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΕΙ Ηπείρου