Επιστολή Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας για την κατάργηση του Στρατοδικείου Ιωαννινων

STRATODIKEIO-IVANNINVN

ΘΕΜΑ: Κατάργηση Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων.

ΣΧΕΤ:  υπ’αριθμ  497/31-05-2019 έγγραφο Δ.Σ. Ιωαννίνων.

 

   Με περισσή κατάπληξη πληροφορηθήκαμε την έκδοση του υπ’αριθμ 43/2019 Π.Δ. (ΦΕΚ 76/Α/23-05-2019), δυνάμει του οποίου καταρ-γούνται το Στρατοδικείο, Ναυτοδικείο και Αεροδικείο Ιωαννίνων! Το γεγονός αυτό αποτέλεσε για το νομικό κόσμο της περιοχής κυριολεκτικά «κεραυνώ εν αιθρία», και μάλιστα πέρασε ως απαρατήρητο, δεδομένου ότι το κείμενό του αποτέλεσε την μια και μοναδική σελίδα (!) και το μό-νο (!) περιεχόμενο ενός ΦΕΚ, ώστε (κατά τα φαινόμενα) να μην γίνει ευ-ρέως αντιληπτό, όταν μάλιστα η έναρξη ισχύος του (23-08-2019) λαμβάνει χώρα ενμέσω θερινών διακοπών.  

   Η αντίδρασή μας δε στην ανωτέρω επιχειρηθείσα κατάσταση ευθυ-γραμμίζεται με το περιεχόμενο του σχετικών εγγράφου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, επιπλέον δε εστιάζουμε και στα ακόλουθα :

   1).Πρώτιστο μέτρο της Πολιτείας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και στην προκειμένη περίπτωση τόσο του απλού, όσο και του ένστολου. Για ποιά, λοιπόν, αποκέντρωση μπορεί να γίνει λόγος, όταν ένα δικαστήριο από την πόλη των Ιωαννίνων τριχοτομείται και μεταφέρεται αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά και στην Λάρισα;

   2).Η λειτουργία  στρατιωτικού δικαστηρίου σε όλες τις μορφές του στην πόλη των Ιωαννίνων ουδέν λειτουργικό κόστος συνεπήγετο για το Ελληνικό Δημόσιο και επομένως δεν μπορεί να γίνει επίκληση οικονομικών λόγων.

   3).Ο όγκος των εκκρεμουσών υποθέσεων συνηγορεί στην συνέχιση της απονομής στρατιωτικής δικαιοσύνης στη συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια και δεν μπορεί με τις «τρεις αράδες», που αναφέρονται στο προοίμιο του ανωτέρω Π.Δ. («έχοντες υπόψη …. κλπ») να αποδομείται κυριολεκτικά η συγκρότηση 3 στρατιωτικών δικαστηρίων.

   4).Η πολλαπλώς προβαλόμενη «Δημόσια διαβούλευση» για την έκδοση ενός νομοθετήματος, στην προκειμένη περίπτωση καταβαραθρώθηκε, αφού ουδείς κλήθηκε να διατυπώσει την άποψή του, εκτός (όπως διαφαίνεται) ελαχίστων υπηρεσιακών παραγόντων, που εκ του «μακρόθεν» και εκ του «ασφαλούς» εξέφρασαν την γνώμη τους. Ούτε δε τυχόν επίκληση θεμάτων, απτομένων της Εθνικής Άμυνας, μπορεί να γίνει πιστευτή, δεδομένου ότι εδώ δεν πρόκειται περί ενός αυστηρά στρατιωτικού θέματος (π.χ. κατάργηση ή μεταφορά στρατιωτικής μονάδας), αλλά ενός συνθέτου που αφορά και τους πολίτες, αλλά και τους λειτουργούς και συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης.

   Κατόπιν τούτων, ως Δικηγόροι και εκ του νόμου ταγμένοι για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, ζητούμε την άμεση ανάκληση του ενλόγω υπ’αριθμ 76/2019 Π.Δ.    

 

             Ο Πρόεδρος                                              Η Γραμματέας

 

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ                            ΦΩΤΕΙΝΗ Κ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ