Ενημερωτική ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχ/κης Αναπτυξης

diavalkaniko

Ο Ιατρικός Σύλλογος Άρτας σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει ενημερωτική  ημερίδα

στις 14 Απριλίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ στην Αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου ΣΚΟΥΦΑ (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) για ενημέρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών  και ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από τις 25 Μαΐου 2018.

Το πολύ επίκαιρο θέμα αφορά στο καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων (General Data Protection Regulation) με αλλαγές που θα επηρεάσουν κάθε οργανισμό και εταιρεία, στην Ευρώπη.

Στην εν λόγω ημερίδα, θα δοθεί έμφαση στους τρόπους με τους οποίους οι γιατροί και οι επιχειρήσεις υγείας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που αφορούν την λειτουργία τους, τους τρόπους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, την υλοποίηση δράσεων προβολής κ.λπ.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την υγεία συμπεριλαμβάνονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή στα λεγόμενα ευαίσθητα δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία χαίρουν αυξημένης προστασίας σε σχέση με τα απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ στην αίθουσα Μ/Φ  ΣΚΟΥΦΑ  και  ώρα  10:30 π.μ.

Εκ του Δ.Σ  του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ