Εκδηλώσεις και ομιλίες Ευρωπαϊκού προβληματισμού

panepstimio ioanninon
Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων
διοργανώνει αυτές τις ημέρες τη «Διεθνή Εβδομάδα» και υποδέχεται
5 καθηγητές και 5 διοικητικούς υπαλλήλους από παν/μια
του Βελγίου, Πορτογαλίας και Ρουμανίας.
Πέρα από τις καθιερωμένες διαλέξεις και συναντήσεις συνεργασίας
ακαδημαϊκού  χαρακτήρα θα ήταν χαρά μας να σας υποδεχτούμε στις παρακάτω
εκδηλώσεις που απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο συμπολίτη μας.
Την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 6μμ (προσέλευση έως 5:50μμ) θα πραγματοποιηθεί
στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης του παν/μιου συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για θέματα που αφορούν:
– την καινοτομία και την ανάπτυξη
– τους οικονομικούς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης
– τις πολιτικές ρύθμισης της αγοράς εργασίας
– ανάλυση κόστους/οφέλους μεγάλων ευρωπαϊκών έργων
– την πιθανή εμβάθυνση ή όχι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
με σύντομες και περιεκτικές εισηγήσεις ώστε να δοθεί χρόνος για συζήτηση.
Όλες οι εισηγήσεις θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Την Πέμπτη 16 Μαΐου καθηγητές και φοιτητές του τμήματος Οικονομικών
μαζί με εισερχόμενους φοιτητές Erasmus και τους επισκέπτες καθηγητές
θα επισκεφτούν το Βουργαρέλι Άρτας και θα συμμετάσχουν σε ημερίδα
νεανικού πολιτικού προβληματισμού.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
την περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
και αποτελεί μέρος της προσπάθειάς μας διασύνδεσης του πανεπιστημίου
με την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.
Σχετικός σύνδεσμος: https://mobilite7.wixsite.com/youthdebate2019
Συμμετέχοντες καθηγητές από το εξωτερικό:
Benoit Mahy, University of Mons, Belgium
Melanie Volral, University of Mons, Belgium
Gheorghita Dinca, Transilvania University of Brasov, Romania
Marius Sorin Dinca, Transilvania University of Brasov, Romania
 Elisabeth Pereira, University of Averio, Portugal
Αθανάσιος Σταυρακούδης
Επ. Καθηγητής
Συντονιστής Erasmus+
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων