Απώλεια σημαντικών Κοινοτικών κονδυλίων για την Αλιεία

stylios-giorgos

Το θέμα του κινδύνου απώλειας σημαντικών Κοινοτικών πόρων για την αλιεία έφερε στη Βουλή Ο Γιώργος Στύλιος συνυπογράφοντας σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό μαζί με 33 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.Οι Βουλευτές επισημαίνουν ότι ο κλάδος δοκιμάζεται αφού δεν παρέχεται καμία στήριξη, με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να κατέχει αρνητικό ρεκόρ μηδενικής απορρόφησης Κοινοτικών πόρων για τον εν λόγω τομέα.

Η αλιεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του πρωτογενούς τομέα της Χώρας μας, συνεισφέροντας το 3,1% του ΑΕΠ. Ωστόσο,τονίζει ο κ. Στύλιος, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν ήδη εγκεκριμένα από την ΕΕ κονδύλια, αλλά και να εγκριθούν ακόμα λιγότερα στο μέλλον.Ειδικότερα στην Ελλάδα αναλογεί ένα σημαντικό ποσό κοινοτικών πόρων (390 εκ. Ευρώ) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Παρά την προφανή σημασία ενίσχυσης του τομέα, η απορρόφηση (δηλαδή οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές) είναι μόλις 1%. Από τις 27/10/2015 έχουν εκταμιευθεί μόλις 2,7 εκ ευρώ. Σύμφωνα με τον «κανόνα ν+3» η Ελλάδα πρέπει να πραγματοποιήσει πληρωμές άνω των 100 εκ € μέχρι τις 31/12/2018, με ορατό τον κίνδυνο απώλειας των κοινοτικών πόρων.

Για άλλη μια φορά, η Κυβερνητική αβελτηρία  οδηγεί στο να λιμνάζουν πόροι στις Βρυξέλες.Οι Βουλευτές καταλήγουν ερωτώντας τον αρμόδιο Υπουργό: Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την προκήρυξη των σχετικών προγραμμάτων και δράσεων προς όφελος των Ελλήνων αλιέων;