Αναφορά Χρήστου Γκόκα σχετικά με την αδυναμία υποβολής στο Κτηματολόγιο λογο

gkokas-vouli-nea-00-d

Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη σχετικά με την αδυναμία δήλωσης ακινήτων λόγω έλλειψης χρόνου στον Δήμο Νικολάου Σκουφά της  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, κατέθεσε ο κ. Χρήστος Γκόκας, Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ν. Άρτας.

Ανταποκρινόμενος στο αίτημα της κ. Δημάρχου  Δήμου Νικολάου Σκουφά, κ. Ροζίνας Βαβέτση, για άμεση παρέμβαση, ο κ. Γκόκας  τονίζει το υπαρκτό και μόνιμο πρόβλημα όχι μόνο για το Δήμο Νικολάου Σκουφά αλλά και για ολόκληρο το Νομό Άρτας, αφού λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωση της δήλωσης των ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο, αυτή έχει πλέον καταστεί αδύνατη.

Για το λόγο αυτό, και με σκοπό, αφενός να δοθεί η δυνατότητα εμπρόθεσμης δήλωσης για όλους και αφετέρου να μην οδηγηθούν οι πολίτες σε  χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες ή και ακόμη σε απώλεια του ιδιοκτησιακού τους  καθεστώτος, ζητά να υπάρξει παράταση στην διαδικασία δήλωσης ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο όχι μόνο για το Δήμο Νικολάου Σκουφά αλλά για ολόκληρο τον Νομό Άρτας,ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς λάθη και παραλείψεις.

 

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

    Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη

 

        ΘΕΜΑ:  Αδυναμία δήλωσης ακινήτων λόγω έλλειψης χρόνου στον Δήμο Νικολάου Σκουφά της  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

 

         Κύριε Υπουργέ,

Η κ. Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά της  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με το υπ’ αριθμ. Πρωτ  8621 / 24-10-2019 έγγραφό της γνωστοποίησε σε όλους τους Βουλευτές του Ν. Άρτας ένα υπαρκτό και μόνιμο πρόβλημα όχι μόνο για το Δήμο Νικολάου Σκουφά αλλά για ολόκληρο το Νομό Άρτας, αφού λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωση της δήλωσης των ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο, αυτή έχει πλέον καταστεί αδύνατη.

Συγκεκριμένα , αναφέρει ότι “…Η μη παράταση της ένταξης ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο, και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, συνεπάγεται με αδυναμία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των συμπολιτών μας, αδυναμία μεταβίβασης ακινήτων και αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενδεχομένως δικαστικές περιπέτειες, καθώς και αυξημένο κόστος λόγω της μελλοντικής ενεργοποίησης των προστίμων….”

Κύριε Υπουργέ, 

Είναι γεγονός, ότι κατά τη διαδικασία της τρέχουσας κτηματογράφησης, σε ολόκληρο το Νομό Άρτας διαπιστώθηκαν αδυναμίες και προβλήματα στην ομαλή διεκπεραίωσή της . Πλέον, και με την εκπνοή της προθεσμίας για τη σύννομη δήλωση των ιδιοκτησιών από τους πολίτες, παρατηρούνται  ακόμη μεγαλύτερες δυσχέρειες στην ολοκλήρωση του έργου αυτού.

Μια ακόμη χρονική παράταση θεωρείται επιβεβλημένη, αφού σε κάθε περίπτωση το έργο της κτηματογράφησης αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία και πράγματι, τυχόν λάθη κατά την δήλωση των αρχικών εγγραφών θα οδηγήσουν αναμφισβήτητα σε  χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες ή και ακόμη σε απώλεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των πολιτών. 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή την παρούσα αίτηση της κ. Δημάρχου Δήμου Νικολάου Σκουφά  και με ενημερώσετε σχετικώς για τις όποιες αποφάσεις και ενέργειές σας επί του συγκεκριμένου θέματος, με σκοπό την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή  και ολοκλήρωση της διαδικασίας της κτηματογράφησης χωρίς ελλείψεις, λάθη και παραλείψεις λόγω της έλλειψης χρόνου για ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

 

Ο Βουλευτής

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ